Nowoczesna baza orzeczeń sądowych

Orzeczenie sądowe to decyzja wydana przez sąd lub trybunał w postępowaniu. Zalicza się do nich decyzje które zapadły w postępowaniu oraz w wyrokach procesów cywilnych lub karnych. Orzeczenia odnoszą się do spraw właśnie rozstrzygniętych, a ...

Katalogi klejone – co to takiego? Dla kogo?

Broszury reklamowe i katalogi oraz zeszyty lub książki najczęściej zbudowane są z kartek, których brzeg grzbietowy złączony jest klejem. Odpowiedni do tego celu mocny klej łączy kartki i mocno je ze sobą trzyma. Opasłe katalogi ...